Anslagstavla

Information.

Vi vill påminna er som fått en dagvattenanslutning framdragen till ert hus att det åligger husägarna att ansluta takavvattning till densamma.

Gemensam sjösättning 2012.

Undersöker om det finns intresse att sjösätta med kran vid länsan den 27/4 2012. Om vi blir några båtar blir det ju betydligt mindre kostsamt än att var och en tar dit kran själva. Maila om intresse finns till mailolausson@gmail.com .