Styrelsen 2017

Ordförande                                     

Ingemar Olsson        0768-820076   iolsson467@gmail.com

Vice ordförande

Göran Svensson       0733-521336   63186@telia.com

Ledamot/kassör

Jan Almgren            0730-511540    erikjan.almgren@gmail.com

Ledamot/Brandskyddsansvarig 

Henry Andersson                            henry.birgitta.andersson@gmail.com

Ledamot/Försäkringsansvarig

Olle Pettersson     076-350 37 33     olleochbritt@hotmail.com

Ledamot

Lars Johansson       070-682 59 25   skaggarn@telia.com

Ledamot

Leif Magnusson     073-809 10 29    leif.amagnusson@telia.com

Suppleant

Bo Lindskog                                   bo.m.l@home.se

Görgen lund                                   lund.bengtsson@hotmail.com

 

Valberedning

Björn Johnsson      0706-793185      ladden71@msn.com

Per-Anders Zackrisson   0705-933646

 

Uppdaterad: 2017-12-20