Styrelsen 2018

Ordförande                                     

Christer Dahlström 070-522 19 98   c-dalstrom@telia.com

Vice ordförande/Försäkringsansvarig

Olle Pettersson     076-3503733        olleochbritt@hotmail.com

Ledamot/kassör

Stefan Olausson   0707-17 56 03      mailolausson@gmail.com

Ledamot/Brandskyddsansvarig  

Henry Andersson                              henry.birgitta.andersson@gmail.com

Ledamot

Urban Stake                                    urban.stake@hotmail.com

Ledamot

Bo-Göran Bernheim                          bg@bernheim.se

Ledamot

Leif Magnusson     073-809 10 29      leif.amagnusson@telia.com

Ledamot

Lars Berg                                         lars-berg@swipnet.se

 

Valberedning

Bo Lindskog  sammankallande                bo.m.l@home.se

Björn Johnsson             0706-793185      ladden71@msn.com

Per-Anders Zackrisson   0705-933646

 

Uppdaterad: 2019-05-28