Föreningen båtgården Vänersborg

Föreningen båtgården är en ideell sammanslutning av ägarna till båthusen inom det område av stg 169c, som av Vänersborgs kommun upplåtes till föreningen för detta ändamål. Föreningen har att förvalta båtuppläggningsplatsen och dess serviceanordningar samt att därvid för båtägarnas räkning teckna erforderliga avtal med kommunen, övriga myndigheter m.fl. samt i övrigt föra medlemmarnas gemensamma talan.