Tjänster

Uppställning.

För att lägga upp er båt, husbil,husvagn på Båtgården krävs att ni kontaktar Båtgårdsman Jan Almgren 0730-511540 vardagar efter 11.30 eller e-post foreningenbatgarden@gmail.com  för att bli anvisade en plats. Kontrakt tecknas periodvis för uppställning på området.  Vinter 1/9-15/6, sommar 16/6-30/8. Kontrakt tecknas löpande med uppsägningstid 3 månader före kommande period.

Uppställda båtar, vagnar, husbilar etc. skall vara märkt med platsnummer. Nummerskylt fås i samband med tecknande av avtal och återlämnas vid atalsperiodens slut.

Betalningar sker till vårt bankgiro 442-4784. Betalning skall märkas med namn och vad den avser.

Hos Båtgårdsman kan ni även kvittera ut en nyckel till porten. Nyckeldeposition 500kr vilket faktureras. Föreningen hanterar inga kontanter.

(2017-07-05)

 Regler för uppställning på båtgården.

regler-for-uppstallning-sid-1.pdf

regler-for-uppstallning-sid-2.pdf

regler-for-uppstallning-sid-3.pdf

 (2014-04-08)

 

Tekniska frågor/underhåll.

För tekniska frågor eller underhåll svarar Nils-Johan Rönning 076-11 60 550.