Aktuellt

Hej!

Vi kommer att ha ett årsmöte utomhus de 20-04-2021 klockan 18.00.

Plats vid klubbhuset. Jag hoppas detta kommer att fungera och inga nya regler kommer.

Kallelse Årsmöte

 

Medlemmarna i Föreningen Båtgården kallas härmed till årsmöte

Tisdagen den 20 April 2021 klockan 18.00.

Plats båtgården utomhus.

Föredragningslista,

 1. Mötets öpnande.
 2. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Två justeringsmän och tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning över

        de senaste två verksamhetsåren.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 2. Fastställande av budget för 2021.
 3. Fastställande av avgifter.
 4. Val av styrelse, revisor och suppleanter.
 5. Val av valberedning.
 6. Övriga frågor.
 7. Mötets avslutande.

 

Styrelsen Båtgården.

 

Hej alla båthusägare!

Nu börjar det närma sig ett nytt årsmöte.Tyvärr har ju inte coranan givit upp,så i dagsläget har vi mer restriktioner än tidigare. Att samla alla i en relativt liten lokal kan vi inte göra i nuvarande läge. Men styrelsen vill att vi kan ha ett möte där alla som vill komma kan vara fysiskt närvarande.

Vi återkommer med föslag, troligtvis landar det att vi försöker ha mötet utomhus vid en senare tidpunkt. Årsbokslutet blir klart slutet mars och jag sätter upp det på whiteboarden i klubbhuset.

Synpunkter och kommentarer välkommnas.

Hälsningar

Christer Dahlström/Ordförande

 

Styrelsen Båtgården

 

 

 

 

Årsmötet 2020-03-24 är inställt.

Till båtgårdens medlemmar.
Som de flesta känner till har styrelsen styrelsen tillsammans med revisor och valberedning beslutat att flytta årsmötet 2020 till 2021.
Anledning är det nuvarande corona situationen.
Styrelsen kommer naturligtvis att jobba vidare som vanligt.
Lite mer digitala möten. Räkningar skickas ut som vanligt, leverantörsfakturor
betalas.
Inga större investeringar är på gång. Vi har offert på bättre belysning
mot stadens förråd. Detta skall vi genomföra innan den mörka tiden kommer.
I klubbhuset finns resultaträkning,balans och revisionrapport uppsatta
på whiteborden.

Naturligtvis kvarstår alla avgifter oförändrade.

Har ni frågor kontakta styrelsen.
För styrelsen i Föreningen Båtgården,
Christer Dahlström

 

 

 

Spolplattan - Stängd för säsongen
Öppnar åter sensommar 2020.

Den är bara för båtar och spolning "under vattenytan" som gäller. Endast med rent vatten är tillåtet. Inga kemikalier eller tvättmedel är tillåtet.

Vatten och 220 volt uttag finns. Du får själv hålla med slangar och/eller högtryckstvätt. Har du frågor, kontakta då Båtgårdman

Börje Östling 0760-26 00 59

 

Viktig försäkringsinformation

Enligt försäkringsreglerna, så måste batteripolerna vara bortkopplande när ert ”fordon” förvaras på Båtgårdens område. Som fordon räknas båtar, husbilar, husvagnar samt allt annat som har ett batteri monterat hur litet det än månde vara. Detta beror då på en ökad brandrisk om detta inte följs.

Självklart får man ladda batterier, men det gör man bäst med batteriet urplockat. Måste det vara kvar i fordonet så gäller även då att polerna måste vara bortkopplade.

Nyhetsbrev

Påminner medlemmar om möjligheten att få nyheter / information via e-post om ni anmäler er som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Detta görs enkelt på hemsidan genom att skriva in er e-postadress och klicka på prenumerera.

 

Funktionärer till styrelsen

För att föreningen skall fungera behöver vi funktionärer, kontakta valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till.

 

Senats uppdaterat

2020-05-10