Aktuellt

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

 

Medlemmarna i Ekonomiska Föreningen Båtgården i Vänersborg kallas härmed till årsmöte.

Datum:              27/3

Tid:                     19.00

Plats:                  Föreningslokalen Båtgården

 

Förslag till föredragslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 3. Fastställande av föredragslista
 4. Val av mötesfunktionärer
  1. Mötesordförande
  2. Mötessekreterare
  3. Två justeringsmän och tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av budget för 2018
 10. Fastställande av avgifter
 11. Val av styrelse, revisorer och suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

 

Efter mötet serveras kaffe och tilltugg.

Välkomna

På styrelsens vägnar

Ingemar Olsson

Ordförande

 

 

Påhälsning av tjuvar

Vi har tyvärr haft påhälsning av tjuvar som bl.a. brutit upp dörrarna till några av våra båthus. Verkar vara husen A-F som kan vara drabbade. Men vi uppmanar dock alla båthusägare att själva kontrollera. Även Ni som har båtar uppställda ute på gården kan vara drabbade. Kan Ni inte själva kontrollera, så kanske Ni känner någon annan på Båtgården som kan hjälpa Er. Det är viktigt att vi får gjort denna kontroll snarast samt att det polisanmäls fortast möjligt.

På styrelsens vägnar

Ingemar Olsson

 

Spolplattan - Stängd för säsongen
Öppnar åter sensommar 2019.

Den är bara för båtar och spolning "under vattenytan" som gäller. Endast med rent vatten är tillåtet. Inga kemikalier eller tvättmedel är tillåtet.

Vatten och 220 volt uttag finns. Du får själv hålla med slangar och/eller högtryckstvätt. Har du frågor, kontakta då Båtgårdman

Jan Almgren  0730-511540

På styrelsens vägnar

Ingemar Olsson

 

Viktig försäkringsinformation

Enligt försäkringsreglerna, så måste batteripolerna vara bortkopplande när ert ”fordon” förvaras på Båtgårdens område. Som fordon räknas båtar, husbilar, husvagnar samt allt annat som har ett batteri monterat hur litet det än månde vara. Detta beror då på en ökad brandrisk om detta inte följs.

Självklart får man ladda batterier, men det gör man bäst med batteriet urplockat. Måste det vara kvar i fordonet så gäller även då att polerna måste vara bortkopplade.

Nyhetsbrev

Påminner medlemmar om möjligheten att få nyheter / information via e-post om ni anmäler er som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Detta görs enkelt på hemsidan genom att skriva in er e-postadress och klicka på prenumerera.

 

Funktionärer till styrelsen

För att föreningen skall fungera behöver vi funktionärer, kontakta valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till.

 

Senats uppdaterat

2018-12-07