Aktuellt

Båtmaster - Uppdatering.
De gamla Båtmasterna har nu funnit sina hem.Därmed blev det inga över att transportera bort.

På styrelsens vägnar

Ingemar Olsson

Byte av EL-mätare.
Detta berör endast huskropparna A-F. Information om detta har gått ut via post till berörda ägare. Information samt preliminär tidsplan finns uppsatt på anslags tavlan inne på området.

Notera att strömmen kan komma att behöva slås av för den huskropp man för tilllfället jobbar med. Det blir fråga om kortare avbrott och under dagtid. Alltså inga kvällar och helger, så det bör inte vålla några direkta problem.

Kontaktpersoner är:

MK El                            Båtgården
Martin Karlsson              Jan Almgren
0733-18 88 00               0730-511540

På styrelsens vägnar

Ingemar Olsson

 

Spolplattan

Den nya spolplattan med reningsanläggning är i dagsläget inte i drift. Den får därför inte användas till någon typ av tvätt/spolning då det kan skada anläggningen. Anläggningen kommer att startas upp senare i höst.

Styrelsen återkommer med uppstartsdatum samt ordnings och handhavande regler

 

Viktig försäkringsinformation

Enligt försäkringsreglerna, så måste batteripolerna vara bortkopplande när ert ”fordon” förvaras på Båtgårdens område. Som fordon räknas båtar, husbilar, husvagnar samt allt annat som har ett batteri monterat hur litet det än månde vara. Detta beror då på en ökad brandrisk om detta inte följs.

Självklart får man ladda batterier, men det gör man bäst med batteriet urplockat. Måste det vara kvar i fordonet så gäller även då att polerna måste vara bortkopplade.

Nyhetsbrev

Påminner medlemmar om möjligheten att få nyheter / information via e-post om ni anmäler er som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Detta görs enkelt på hemsidan genom att skriva in er e-postadress och klicka på prenumerera.

 

Funktionärer till styrelsen

För att föreningen skall fungera behöver vi funktionärer, kontakta valberedningen om ni kan tänka er att hjälpa till.

 

Senats uppdaterat

2018-08-19